Kero Hirsitaloille jättikauppa LKAB:n kanssa.

Keron Hirsitalojen Jorma Mursu ryhtyy toimittamaan Pohjois-Ruotsiin asuintaloja. Yritys on toinen kaivosyhtiö LKAB:n kanssa puitesopimuksen saaneista suomalaisyrityksistä.
(Kuva: Koillissanomat)

Kero Hirsitalot on toinen suoma­lai­syhtiö, joka on saanut puite­so­pi­muksen ruotsalaisen kaivosyhtiö LKAB:n kanssa. Puitesopimus koskee Jällivaaran ja Kiirunan kaupunkien siirtämistä johtuvaa asuntjen  tarvetta. Kaikkiaan LKAB on etsinyt yhteis­työ­kump­pa­neita 490 pientalon ja noin 4 000 asunnon siirtämiseen. Keron ohella toinen suoma­lai­syhtiö on Jälli­vaa­ra­laisen TN Bygg -yhtiön kanssa yhteistyössä oleva torni­o­lai­sy­ritys.

Keron ja LKAB:n sopimus on tässä vaiheessa viisivuotinen. Kero suunnittelee toimittavansa Ruotsiin 40 taloa vuosittain.

– Kyllä tämän voi sanoa olevan jonkinlainen lottovoitto, iloitsee Kero Hirsitalojen Jorma Mursu.

Kilpailuun osallistui yli 70 talo­toi­mit­tajaa, joista 18 oli Suomesta.

– Olemme keskustelleet viiden vuoden sopimuksesta. Ruotsissa olemme nimenomaan olleet esillä tuotteillamme. Erilaiset ratkaisut ja ener­gi­a­te­hok­kuus olivat varmasti tärkeitä valinnassa.

Ruotsalaiset ovat kiin­nos­tu­neita erityisesti Keron rinne- ja perin­ne­ta­loista.

– Lisäksi he ovat kiin­nos­tu­neita myös rivi­ta­lo­rat­kai­suis­tamme.

Kero hirsitalot toimittaa talot perille avaimet käteen -periaatteella.

– Meillä on omat työmiehet pystyttämässä taloja. Pyrimme saamaan Kuusamosta työväkeä ja puutavaran.

Yhteydet LKAB:een ovat syntyneet jo vuosia aiemmin toteutetun koulu­ra­ken­nusp­ro­jektin aikana.

– Meillä on oman myyntimiehen kautta ollut yhtiöön suora kontakti.

Kero Hirsitalot voisi tuottaa taloja suunniteltua enemmän, mutta pystytyskin vie oman aikansa.

– Myös muuta tuotantoa kotimaahan ylläpidetään. Tämä kauppa antaa tietenkin myös uskoa kotimaan myyntiin. LKAB on kuitenkin Ruotsin valtion omistama kaivosyhtiö.

– Ruotsista ehdottelivat jo jatkohanketta tämän viiden vuoden jälkeen.

Hankkeen mittakaavasta kertoo myös se, että kaikkiaan Pohjois-Ruotsissa puhutaan noin 10 000 perheen muuttamisesta. Kiirunan ja Jällivaaran siirtämiseen on päädytty koska kaivos etenee jatkossa kaupunkien alle. Kiirunassa on jo siirretty taloja toiseen paikkaa. Lähivuosina koko kaupunki joudutaan siirtämään. Kaupungissa on reilu 23 000 asukasta. Siihen aikaan kun kokonaisia kuntia pidettiin Ruotsissa vielä kaupunkeina, Kiirunaa pidettiin pinta-alaltaan maailman suurimpana.

Uutinen: Koillissanomat